Activiteiten

De Bok komt tweemaal per jaar bij elkaar in een vergadering. Er wordt eenmaal per jaar een excursie georganiseerd om de leerzame aspecten bij andere bedrijven op te snuiven. Zo is er dit jaar een bezoek aan Zuidberg in Ens gebracht.

Het is de bedoeling om het dorp te ondersteunen in de leefbaarheid, een breed begrip waarbij discussies als woningbouw, scholing en ontspanning de revue passeren. Deze taken liggen primair bij de vereniging dorpsbelang en De Bok streeft hierbij een functie als klankbord en ondersteunend gesprekspartner na.