Introductie


De Bok is in 2009 opgericht door de verschillende middenstandsbedrijven uit het dorp Bant in de Noordoostpolder. “Bok” is een afkorting van Banter Ondernemings Klub, waarbij correcte spelling gemakshalve plaats heeft gemaakt voor een handige afkorting. Wij stellen ons ten doel elkaar als bedijven te ondersteunen in de communicatie naar buiten en het dorp te steunen in het onderhouden en uitbouwen van de leefbaarheid.

Onze vereniging bestaat uit bedrijven van verschillende omvang, van eenmanszaak tot tientallen werknemers. Door met elkaar naar buiten te treden in de polder kunnen we onze gezamenlijke belangen beter behartigen. Zo is er contact met de vereniging dorpsbelang en kan er gemakkelijker inspraak bij de gemeente worden verkregen.

Onze leden ondersteunen op diverse wijze de verschillende activiteiten in Bant, zij het via sponsoring of door middel van hulp met materieel.